, Woning taxaties - Libbe Duinstra
Libbe Duinstra - Makelaar

ALLES OVER HET TAXEREN VAN EEN HUIS IN LEEUWARDEN, Stiens en omgeving.

Heb je een taxatie nodig van je huis in Leeuwarden omdat bijvoorbeeld de bank daar om vraagt? Als je dit nog niet eerder hebt laten doen, heb je ongetwijfeld een aantal vragen.

Neem contact op

Wat is een taxatie eigenlijk? Hoe werkt het taxeren van een woning? Wanneer moet je je woning laten taxeren en waarom eigenlijk? Wat kost het laten taxeren van je huis of appartement in Leeuwarden? Wie mag een huis taxeren? Aan welke eisen moet het taxatierapport voldoen? Moet dit perse een NWWI taxatierapport zijn? Wat zijn de kosten van het taxatierapport ? Wat is het verschil tussen een waardebepaling en een taxatie? Kan ik de taxatiewaarde beïnvloeden? Op al deze vragen vind je hier het antwoord.

Wat is een taxatie?

Het taxeren van een huis of appartement is het uiterst zorgvuldig vaststellen van de marktwaarde aan de hand van de daarvoor geldende richtlijnen. Het uitvoeren van een woningtaxatie is maatwerk. Iedere woning is anders. Bij het vaststellen van de waarde van een huis spelen een aantal belangrijke factoren mee, zoals (grond)oppervlak, locatie, onderhoud, afwerkingsniveau en ligging. Daarnaast is een goed gevoel voor de markt bij de waardering van ieder specifiek object essentieel. Het belang van een juiste taxatie is voor de opdrachtgever groot. Immers, bij het nemen van een goede beslissing vormt de taxatiewaarde de basis.

Waarvoor heb ik een taxatierapport nodig?

Er zijn meerdere situaties denkbaar waarvoor je een taxatierapport nodig hebt. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor de volgende doeleinden:

TAXATIE HUIS VOOR AANKOOP
Het is verstandig om je woning of appartement te laten taxeren voor een aankoop waardoor je weet wat de woning waard is en wat je ervoor kan betalen.

TAXATIE HUIS VOOR VERKOOP
Ook is het van belang om je woning of appartement te laten taxeren voordat je de woning te koop zet zodat je zeker weet dat de juiste prijs wordt betaald.

TAXATIE HUIS VOOR DE BANK OF HET OVERSLUITEN VAN EEN HYPOTHEEK (OOK MET NHG)
Ook voor het afsluiten van een hypotheek bij aankoop of bij het oversluiten van een hypotheek zal een bank vragen om een taxatierapport.

TAXATIE HUIS VOOR EEN LAGERE HYPOTHEEKRENTE
Zit er overwaarde in je woning of in je appartement? Als je dit bij de bank aantoont met een taxatierapport is de kans groot dat je in een lagere risicoklasse uitkomt en je hypotheekrente naar beneden gaat. Een besparing die kan oplopen van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s.

TAXATIE HUIS VOOR EEN BOUWDEPOT
Ga je verbouwen? Ook dan is het goed om te weten wat de waardestijging is van de woning na de verbouwing. Weegt de investering op tegen de waardestijging en hoe kom ik uit met mijn bouwdepot?

TAXATIE HUIS VOOR ERFBELASTING
Ook voor de afwikkeling van een nalatenschap en voor het vaststellen van de hoogte van de erfbelasting is een taxatie van belang. Het taxatierapport is dan vereist om discussie te voorkomen met de belastingdienst of om discussie te voorkomen met de overige erfgenamen.

TAXATIE HUIS BIJ SCHEIDING
Bij een boedelscheiding dient de woning te worden getaxeerd om een onderlinge discussie te voorkomen omtrent de waarde van de woning. Ook als één van beiden in de woning wil blijven wonen zal er een taxatierapport nodig zijn omdat de hypotheek dan wordt overgenomen door degene die in de woning blijft en de bank dan graag de waarde van de woning wil weten.

Verschil taxatie en waardebepaling

Bij een taxatie en bij een waardebepaling wordt in beide gevallen dezelfde waarde vastgesteld, namelijk de marktwaarde. Het verschil is dat er bij een taxatie een officieel en uitgebreid taxatierapport wordt opgesteld, terwijl bij een waardebepaling mondeling de woningwaarde wordt afgegeven en je op basis daarvan een bepaalde beslissing kunt nemen (bijvoorbeeld of je je huis wilt verkopen). Uiteraard kun je daarna eventueel alsnog een taxatierapport laten opstellen.

Beïnvloeden taxatiewaarde

Nee, je kunt de taxatiewaarde niet beïnvloeden. De waarde wordt geheel onafhankelijk vastgesteld op basis van wat er tijdens de opname van het pand wordt waargenomen. De enige manier om de waarde te beïnvloeden is door het laten mee-taxeren van een verbouwing of woningverbetering. Dan wordt de waarde vastgesteld met de uitgangspunten van de voorgenomen verbouwing of woning verbetering.

Libbe Duinstra is een erkend taxateur in Leeuwarden, Stiens en omgeving.

Dagelijks waardeer woningen zowel voor particulieren als instellingen, beleggers en bedrijven. Daarnaast beschik ik over de vereiste diploma’s, dankzij een jaarlijkse educatie, actuele kennis van de markt en vooral jarenlange ervaring. Ik benader het object kritisch doch genuanceerd waarbij de waarde met grote zorgvuldigheid en deskundigheid wordt vastgesteld. Daarnaast ben ik lid van Vastgoed pro en Stichting VastgoedCert en sta ingeschreven in het Nederlands register voor taxateurs. Ik draag zorg voor de taxatie aanvraag bij het NWWI, het inplannen van de afspraak, opname van de woning en het uitbrengen van het taxatierapport. Binnen circa drie werkdagen na opname van de woning ontvang je een uitgebreid digitaal taxatierapport.

Wat kost een taxatie en waaraan moet het voldoen?

DE KOSTEN VOOR EEN (GEVALIDEERD) TAXATIERAPPORT BEDRAGEN
€ 600,00 inclusief BTW en NWWI validatie kosten (zonder verbouwing)
€ 650,00 inclusief BTW en NWWI validatie kosten (waar een voorgenomen verbouwing mee dient te worden getaxeerd)
€ 540,00 inclusief BTW voor een niet-gevalideerd taxatierapport, dus géén NWWI rapport

HET TAXATIERAPPORT BESTAAT UIT MINIMAAL DE VOLGENDE ONDERDELEN

  • Uitgebreide omschrijving van het onroerend goed, inclusief afmetingen;
  • de omgevingsfactoren;de mate van courantheid;
  • het bouwkundige en technische oordeel;
  • kadastrale recherche en onderzoek naar erfdienstbaarheden en zakelijke rechten;
  • Foto’s van het getaxeerde object;
  • de marktwaarde met een onderbouwing middels twee modelmatige rapporten (MIDAS en CALCASA), alsmede een onderbouwing met drie eigen referenties;

Bij het afsluiten van een hypotheek wordt door de bank altijd om een NWWI taxatie gevraagd. Het NWWI is een afkorting voor het Nederlands Woning Waarde Instituut. Dit instituut valideert taxatierapporten die zijn opgesteld door de aangesloten taxateurs en controleert of het voldoet aan de richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld. Dit maakt het rapport objectief en betrouwbaar. Of een taxatierapport door het NWWI gevalideerd moet worden hangt af van het doel van de taxatie. In een enkel geval is een NWWI taxatie niet verplicht. Vraag dit dus altijd na.

Vraag nu uw taxatie aan en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

 

Libbe Duinstra - makelaar

Neem vrijblijvend contact op

Benieuwd naar de aanpak van Libbe Duinstra als taxateur in Leeuwarden, Stiens en omgeving? Neem dan contact op voor een informatief gesprek. Dit gesprek kost u niets, maar levert u gegarandeerd veel op!

Neem contact op
Afspraak maken - Makelaar Stiens
Behoefte aan eerlijk advies?

Ik kijk graag met u mee!

We use cookies in order to personalize your site experience.